מבחן אמירם

מבחן אמירם הוא הגירסה הממוחשבת של מבחן האמיר- מבחן מיון באנגלית ונערך במכללות ברחבי הארץ. על סמך הציון במבחן אמירם, תיקבע רמת האנגלית של כל הסטודנט וכמות קורסי האנגלית שעליו לעבור בהמשלך התואר האקדמי. תוצאה נמוכה במבחן אמירם תידרוש מהסטודנט לקחת קורסי אנגלית רבים במהלך התואר הראשון. תוצאה גבוהה במבחן פירושה פטור מאנגלית במהלך התואר ללא צורך להשלמת קורסים במכללה החוסך זמן וכמות קורסים אקדמיים המאפשר לסטודנט להתמקד בקורסי הליבה של כל תואר.

ההבדל בין מבחן אמיר ומבחן אמירם

מעבר לעובדה שמבחן אמירם הוא מבחן ממוחשב, קיים שוני בין מבחן אמירם ומבחן אמיר:
מבחן אמיר תקף לכל המכללות והאוניברסיטאות בארץ, בעוד מבחן אמירם תקף רק במכללה בה לומד הסטודנט ובמידה וסטודנט יעבור למוסד נוסף תוצאת האמירם לא תהיה תקפה ותצטרכו להיבחן שוב. מבחן אמיר בנוי משלושה פרקים של 27-29 שאלות בכל אחד בעוד מבחן אמירם מורכב מפרק אחד בן 25-27 שאלות בלבד. דרגת הקושי בין הפרקים של מבחן אמיר עולה בהדרגה ואילו מבחן אמירם הוא מבחן אדפטיבי המציג שאלות קשות יותר ככל שעונים נכון על השאלות.

חשיבותו של מבחן אמירם

מבחן אמירם, כמו מבחן אמיר, בודק את יכולות הבנת טקסטים אקדמים באנגלית. חלק נכבד מתוך מטלות הקריאה באוניברסיטה מורכב מטקסטים באנגלית ולכן יכולת קריאה והבנת הנקרא חשובה מאד לכל סטודנט. לכן מבחן אמירם הוא מבחן שחשוב להצליח בו ברמה הגבוהה ביותר במהלך הלימודים. קורס אמירם החינמי המוצע כאן יעזור לכם להעשיר את אוצר המילים שלכם באנגלית ולשפר את יכולות הקריאה שלכם. בנוסף, הקורס החינמי נותן לכם מגוון של מבחני אמירם ממוחשבים לתרגול כדי שתתרגלו למסגרת הזמנים השונה של מבחן אמירם, והכל בחינם!

מבחן אמיר